09 november 2020

Een duurzame activatie campagne

Total Design maakt activatie campagne voor de MPS Groep, die tuinbouw wereldwijd verduurzaamt

MPS verduurzaamt wereldwijd de tuinbouwsector met ABC-certificering. Met deze certificering – ontwikkeld door een voor kwekers – maakt de MPS Groep de duurzaamheidsinspanningen van tuinbouwbedrijven internationaal transparant en meetbaar. Daarmee helpt MPS wereldwijd partijen in de keten eenduidig en transparant te communiceren met hun afnemers. Dit versterkt de sector ketenbreed, van stek tot sierplant in de winkel.

Omdat de duurzaamheidseisen vanuit afnemers en samenleving terecht steeds strikter worden, liggen ook de vereisten voor certificatie steeds hoger. Om de bijtijds hierover te informeren maakte Total Design voor MPS een activatie campagne die kwekers overtuigt tijdig hun milieucertificering aan te vragen. Door de kwekers daarbij centraal stellen is de focus verlegd van de certificatie zelf naar de manier waarop zij hun (duurzaamheids)resultaten ermee kunnen optimaliseren en hun markt vergroten. Want voor de teler is niet het certificaat het belangrijkst, maar de toegang tot de markt en daarvoor is het nodig gezamenlijk wereldwijd als sterke sector te opereren.

De campagne, waarmee MPS de urgentie en positieve resultaten van certificering agendeert, wordt wereldwijd uitgerold met een direct mail, uitnodigingen, telemarketing, reclame, bannering, landingspagina en social media berichten. Met speciale aandacht voor georganiseerde bijeenkomsten waar kwekers kennis kunnen uitwisselen, iets wat de sector historisch gezien zo sterk heeft gemaakt als het nu is. De campagne versterkt de positie van MPS in de sector als koploper op het gebied van duurzaamheid op een inspirerende manier, met als resultaat een milieuvriendelijkere tuinbouw.