U10 Regio

Een speciale Atlas voor Utrecht

Om een bouwsteen te leggen voor de ruimtelijke en economische koers van de regio Utrecht is de U10 - Atlas Regio Utrecht ontwikkeld. De Atlas geeft met strategische en tactische informatie inzicht in hoe de regio sterk en krachtig kan worden ontwikkeld.

  • Communicatie
  • Infographic
  • Design

Een bouwsteen voor de ruimtelijke en economische koers

De bruisende dorpen en steden Utrecht, Woerden, Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein zijn onderdeel van de regio Utrecht en sterk met elkaar verbonden. Als infrastructureel knooppunt passeren miljoenen mensen de regio op weg naar hun bestemming met de auto of het openbaar vervoer. Maar wat is de regio Utrecht precies? Is er sprake van één regio, en wat zijn daarvan de kenmerken? Hoe wonen en werken mensen en waar recreëren ze in de regio?

Om deze vragen te beantwoorden is de U10 – Atlas Regio Utrecht ontwikkeld om de gezamenlijke identiteit, de onderlinge samenhang en de verschillen binnen de regio te benadrukken en een bouwsteen te leggen voor de ruimtelijke en economische koers van de regio.

Inzicht in data

De Atlas combineert strategische en tactische informatie om inzicht te geven in hoe de bestaande sociale en economische cohesie in de toekomst kan worden ontwikkeld.

Op basis van de vier perspectieven ‘werken en leren’, ‘wonen’, ‘recreatie en avontuur’ en ‘mobiliteit’, is de regionale samenhang, verschillen en de gemeenschappelijke identiteit van de tien gemeenten onderzocht. Belangrijke data wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een persona die een reis door de regio maakt en laat zien hoe mensen zich bewegen in de regio. Voor elk perspectief zijn infographics gecreëerd.

Lokale politici en stakeholders gebruiken de Atlas om gemeenschappelijke doelen te definiëren en een sterke en krachtige regio te ontwikkelen.

3x

Design Award

In 2018 ontving U10 - Atlas Regio Utrecht een zilveren European Design Award in de categorie Infographics & Print en twee German Design Awards voor de categorieën Excellent Communications Design en Universal Design.

Meer weten over deze case? Neem contact op met Sieds!

Hoe kunnen we u helpen?

Total Design gelooft in de kracht van het verschil. Verschillende mensen die samenwerken aan een gedeeld doel. Vanuit verschillende disciplines – technologie, communicatie en branding – helpen wij merken zich verder te ontwikkelen en te groeien.

Maak kennis met ons
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.