APG

APG

Door nieuwe pensioenwetgeving krijgen deelnemers veel meer zeggenschap over hun pensioen. Dit vraagt van APG dat zij een stap naar voren doet en deelnemers en werkgevers veel meer informeert.

  • Branding
  • Visual Identity
  • Design

Een nieuwe rol

APG is een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld. Door de nieuwe wetgeving is haar maatschappelijke rol sterk veranderd. Van een pensioenbelegger op afstand naar een continue bron van informatie. Dit vroeg om een ingrijpende verandering van hun visuele identiteit en communicatiestijl. Het moest allemaal veel aantrekkelijker en redactioneler. Alles: typografie, kleur, fotografie, illustratiestijl, vormtaal en tone of voice is vernieuwd.
Naast pensioenbelegger is APG straks ook een publishing house. Een rol die past bij haar gezag en nieuwe verantwoordelijkheid.

Ingetogen uitgesproken

Met 4.7 miljoen deelnemers en 500 miljard aan beheerd vermogen heeft APG een grote verantwoordelijkheid. Daar hoort een bepaalde toon bij. Ingetogen, omdat het een natuurlijke autoriteit moet uitstralen, het mag niet reclamisch worden. Uitgesproken, omdat het volstrekt helder moet zijn. Het gaat vaak om complexe boodschappen die iedereen moet kunnen begrijpen. Daarbij mag het tot de verbeelding spreken, nieuwe perspectieven bieden en het mag ook best mooi zijn.

Typografie

APG is al meer dan 100 jaar een autoriteit. Daarom is er gekozen voor een moderne letter met een klassiek karakter. De associatie met een schreefletter geeft het een redactioneel, journalistiek gevoel (waarachtigheid).

Kleur

Ook in kleurstelling komt de toon van APG sterk naar voren, een opvallende eigen keuze, maar toch ook bescheiden.

Beeld

In fotografie en illustraties gaat het om tastbaarheid. Ook hier moet APG de stap maken van het afstandelijke instituut dat zij altijd was, naar de informatiebron, dichtbij. De foto’s van bovenaf zijn vooral bedoeld om in te zetten naast grafieken, zodat cijfers en verbeelding samengaan.