Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Elke prik telt

We hebben in Nederland sinds maart 2020 te maken met COVID-19 en hebben al drie uitbraken achter de rug met lockdowns tot gevolg. De Tweede Kamer wilde in 2021 niet dat er na de zomer opnieuw een uitbraak zou komen. Om die reden werd een wetswijziging voorbereid die quarantaine verplicht zou stellen na terugkomst uit een risicogebied. Om die verplichting te controleren was een quarantaineverklaring bedacht die door reizigers ingevuld diende te worden.

  • Web Strategy
  • Road Mapping
  • Service Design
  • UX - and User Research
  • Data driven Design & Development
  • Narrative Policy Development
  • Agile Development / Click models

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg om een partij die een designproces kon leiden binnen een complexe en politieke organisatie en samenwerking. TD werd gevraagd dit proces te coördineren met alle partners: VWS, Justitie, de veiligheidsregio’s, de grote vervoerders en de gemeentes. Zowel het proces als de middelen voor het controleren van de quarantaineverklaring moesten ontworpen worden, evenals de handhaving ervan.

reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en

Binnen vijf weken was zowel de digitale als de printversie van de quarantaineverklaring ontworpen en getoetst in een gebruikersonderzoek. Ook was de implementatie ervan voorbereid en het proces van controle en handhaving in kaart gebracht. Vanaf april 2021 werd deze implementatie uitgevoerd door VWS zelf. TD bleef betrokken en assisteerde bij de communicatie, vertaling en toegankelijk maken van de printversie van de verklaring en bedacht een Quarantaine Service Punt (QSP), voor hulp aan alle partners. Het hele proces, inclusief wetsontwikkeling en implementatie was in vier maanden en dus begin van de zomer van 2021 gereed.

Vervolgens lag het nieuwe probleem al klaar. De vaccinatiecampagne – geleid door RIVM – was in volle gang. Deze werd in leeftijdscohorten uitgevoerd. Niet iedereen liet zich echter vaccineren, en in juni 2021 waren alle leeftijden al aan bod gekomen. Gevraagd werd om een vervolgstrategie. Deze werd gevonden in een nieuw narratief: ‘Elke prik telt’, en het platform prikkenzonderafspraak.nl. Het idee bleek even simpel als doeltreffend. Het werden het centrale narratief en platform vanuit de overheid, met nadruk benoemd in de persconferentie door Minister De Jonge. Het was ook een eerste succesvolle integratie tussen alle vaccinatielocaties van alle regionale GGD’s met VWS samen.

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/en

In het vervolg zijn zo meerdere designopgaven aangepakt, zoals het bereiken van groeperingen die niet werden bereikt op basis van data-research. Ook werd na een singleminded geloof in vaccinatie de communicatie en dienstverlening meer opengesteld voor mensen die aan vaccinatie twijfelen, via overvaccineren.nl.

https://overvaccineren.nl/nl

Op dit moment – oktober 2022 – leidt TD een strategisch samenwerkingstraject om te komen tot meer afstemming van alle dienstverlening tussen RIVM, VWS en GGD/LCCB. Een eerste resultaat is het centrale loket MijnVraagOverCorona.nl dat voor het zomerreces is gelanceerd. Beoogd resultaat van het strategisch traject is een betere Corona-dienstverlening aan de burger.


http://mijnvraagovercorona.nl/en

Total Design is een bureau dat oprecht de beste oplossing zoekt, ontwerpt en vindt. En niet opgeeft totdat dat gelukt is. Het is een partij die ik aanraadt als je een volgend niveau wilt bereiken in service en dienstverlening. Ze zijn sterk in service-design én in taal. Total Design gedijt goed in een omgeving waar het resultaat centraal staat.

— Tamas Erkelens, Programma Manager Ministerie VWS

Meer weten over deze case? Neem contact op met Martijn!

Martijn Arts