LTO Nederland

Goed eten, mooi groen, sterk ondernemerschap

LTO Nederland is bekend als de belangenbehartiger van boeren en tuinders in Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie en werkt daar al jarenlang succesvol aan. Maar het polariserend landschap van de transitie naar duurzame land- en tuinbouw vraagt om meer.

  • Postitionering
  • Merkstrategie
  • Merkpersoonlijkheid
  • Branding
  • Communicatie

Boeren en tuinders in Nederland staan voor grote veranderingen. Zij worden geconfronteerd met fundamentele vraagstukken. Over duurzaam produceren. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De manier waarop ze omgaan met dieren. En de effecten van de sector op natuur, milieu, klimaat en de directe leefomgeving.

Binnen de land- en tuinbouwsector is er sprake van discussie. Wat is de beste koers? Meebewegen en inspelen op kansen? Accepteren dat er zoals in elke bedrijfstak afvallers en nieuwkomers zijn? Verzet en verweer? Of van alles een beetje?

Helder is dat de maatschappelijke rol en positie van de land- en tuinbouwsector de komende 10 jaar anders wordt dan ze de afgelopen 40 jaar was. Dat vergt ook een andere lobby- en communicatieaanpak. Daarom vaart LTO een nieuwe koers en neemt de organisatie een vooraanstaande en uitgesproken positie in. Met een duidelijk statement: ‘Wij gaan volledig voor een duurzaam toekomstperspectief voor agrarische ondernemers’.

Via de scherpe positionering van LTO benadrukken we dat boeren en tuinders onlosmakelijk aan Nederland, Europa en de wereld verbonden zijn. We laten zien dat ze onmisbaar zijn. En dat de sector zelf ook wel weet wat er speelt en daar richting aan geeft. Niet vanuit een ivoren toren of met een mentaliteit van ‘wij weten het wel beter’, maar vanuit levenslange kennis en ervaring. Een overduidelijke uiting van natuurlijk leiderschap.

Een helder en krachtig logo. Prikkelende statements. En karakteristieke patronen, kleuren en beelden maken het nieuwe LTO onmiskenbaar. Daarbij laden we de communicatie consistent met drie thema’s: goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap. Dat geeft in één keer zeer concreet weer wat de toegevoegde waarde is van de vaak heel diverse bedrijven uit de land- en tuinbouwsector. Zo staat altijd het grote belang van de sector centraal: voedselzekerheid op nationaal en wereldwijd niveau.

De agrarische sector staat aan de vooravond van allerlei veranderingen. LTO neemt een vooraanstaande positie in voor het toekomstperspectief van onze boeren en tuinders. Die inzet vraagt om bijpassende uitstraling en communicatie. Gedurende een creatief proces heeft Total Design ons geholpen om te komen tot een hernieuwde huisstijl die onze rol in de transitie weerspiegelt.

— Hans Van den Heuvel, directeur LTO

Meer weten over deze case? Neem contact op met Sieds!