Commissie Individuele Tegemoetkoming NS

Een sobere huisstijl met een sterke herkenbaarheid

Total Design ontwerpt het logo en de look and feel van de Commissie Individuele Tegemoetkoming NS

In 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS begonnen met behandelen van aanvragen voor tegemoetkomingen aan overlevenden en directe nabestaanden van transporten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgevoerd door NS. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft NS, in opdracht van de bezetter, speciaal ingelegde treinen gereden waarmee mensen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen van Roma en Sinti zijn vervoerd. Hierbij had de bezetter het oogmerk hen in concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als bevolkingsgroep uit te roeien. NS is het eerste Nederlandse bedrijf, dat uit eigen beweging, de slachtoffers van deze transporten op morele gronden tegemoetkomt.

De Commissie heeft in de zomer van 2019 een advies gepresenteerd over de vormgeving en uitvoering van een regeling om slachtoffers van deze transporten en hun directe nabestaanden individueel tegemoet te komen. Vervolgens is er een digitale omgeving gecreëerd, waar tot 5 augustus 2020 aanvragen voor een individuele tegemoetkoming ingediend konden worden en waar meer informatie en achtergrond over de regeling te vinden was.

Total Design heeft de website, de look and feel en het logo gecreëerd voor de regeling. Een identiteit voor dit gevoelige onderwerp mag geen ongewenste associaties oproepen. Het eindresultaat is een typografische en sobere huisstijl die ondanks afwezigheid van kleur en grafiek toch een sterke herkenbaarheid heeft. Het logo staat symbool voor armen die toereiken: een tegemoetkoming die nooit iets kan goedmaken, maar die dient als een moreel gebaar waarmee NS uitdrukking wil geven aan de erkenning van diens aandeel in het individuele leed dat betrokkenen en hun directe nabestaanden door de bezetter is aangedaan.

Ruim 7600 slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust hebben zich tussen 5 augustus 2019 en 5 augustus 2020 gemeld om in aanmerking te komen voor een individuele tegemoetkoming.

Ik vind het echt mooi! Hoe je met zo weinig elementen zoiets sterks kan maken.

— Job Cohen, voorzitter Commissie Tegemoetkoming NS

Meer weten over deze case? Neem contact op met Martijn!

Martijn Arts