De Nederlandse Jagersvereniging

De Nederlandse Jagersvereniging

Je identiteit en je imago moeten in principe samenvallen. Tenminste als je erin slaagt te zijn wie je bent en de ander je op dezelfde manier ziet. Maar je imago heb je nooit helemaal in eigen hand. Er is altijd 'ruis' op de communicatielijn en ook externe factoren beïnvloeden je imago. Maar wat je echt niet wilt, is pure tegenspraak. Zoals in het geval van de Nederlandse Jagersvereniging.

  • Visuele identiteit

Je identiteit en je imago zouden in principe moeten samenvallen. Tenminste als het je lukt te zijn wie je bent en de ander je ook zo ziet. Maar je imago heb je nooit helemaal zelf in de hand. Er is altijd ‘ruis’ op de communicatielijn en ook factoren van buitenaf beïnvloeden je imago. Maar wat je echt niet wil, is dat er sprake is van pure tegenstelling. Zoals in het geval van de Nederlandse Jagersvereniging. Hoewel er in ons land al heel lang wordt gejaagd en de jacht zelfs ‘bij wet’ is geregeld als natuurbeschermingsmaatregel, was het anti-jacht sentiment op een gegeven moment zo hevig, dat de KNJV als spreekbuis van de Nederlandse jagers zich niet langer kon verweren. TD Cascade werd gevraagd of wij wilden meedenken over een oplossing.

De probleemstelling

De kern van het probleem was overduidelijk een kwestie van tegengestelde opvattingen over het wel of niet mogen doden van dieren. Een actueel politiek en maatschappelijk debat in een tijd dat feitelijk alles ter discussie staat, en misschien ook niet helemaal onterecht. Maar het debat moet wel gevoerd kunnen worden, zeker als het onderwerp de hele samenleving aangaat en er geen eenduidig antwoord mogelijk is. Hoe heeft Cascade deze kwestie aangepakt? Het antwoord heeft alles te maken met onze visie op corporate design. En deze casus is daar een perfect voorbeeld van.

Corporate design laat zien wie je bent en waar je voor staat. Beeldmerk en huisstijl, aangevuld door gedrag (wat doe je) en communicatie (wat zeg je) geven een totaalindruk van je persoonlijkheid. Echter, of wat jij laat zien ook gezien wordt zoals jij wilt dat je gezien wordt, is afhankelijk van de interpretatie van degene die jou ziet. En meestal is dat geen 100 procent match. In het geval van de jagers en de Nederlandse samenleving was er zelfs sprake van diametraal tegenovergestelde opvattingen over wat het jagen in de kern behelst: het doden van dieren. Een echte patstelling die zelfs zover ging dat jagen bijna onmogelijk was geworden. Als ontwerpbureau zijn wij uiteraard geen partij in het debat. En wij zijn ook geen communicatie-adviesbureau. Maar onze oplossing gaat wel tot de kern.

Onze aanpak

In een aantal strategische sessies gingen wij samen met een gemêleerd gezelschap van de KNJV op zoek naar de kern van de passie voor het jagen en analyseerden wij het gedrag van de jager en de symboliek van de bestaande huisstijl. Vervolgens vergeleken wij dit met de publieke opinie. De volgende stap is het zoeken naar kernwaarden, drijfveren en kenmerken die voor de omgeving van de KNJV wel acceptabel zijn, en in ieder geval geen weerstand oproepen. Pas als hier duidelijkheid over bestaat, beginnen wij met ontwerpen.

De kern van het nieuwe KNJV verhaal werd liefde voor de natuur, een gevoel dat Nederlandse jagers met elkaar delen, en dat, hoe paradoxaal het ook mag klinken, een van de belangrijkste drijfveren is om te gaan jagen. Nederlandse jagers zijn bovendien typisch Nederlands: eerlijk, nuchter en sociaal, maar ook trots en zelfbewust. Het nieuwe beeldmerk laat dit ook zien, de verbondenheid met Nederland en het Nederlandse landschap. De traditionele jachtsymbolen het jagershoedje, het geweer en de hond zijn vervangen door een meer abstract beeld, waarin een groen kroontje verwijst naar de koninklijke goedkeur en een oranjerode stip op de horizon openheid, evenwicht, perspectief en doelgerichtheid suggereren. Deze begrippen associëren zowel met het jagen in een open landschap als met het voeren van een dialoog.

Het eindresultaat

Door deze ingrepen is de negatieve lading uit het beeldmerk verdwenen. Bovendien ligt de nadruk nu op de vereniging en niet langer op de jager. Van het jagen zelf zien we alleen het veld maar geen dieren of schieten. Het verleggen van het perspectief naar de vereniging als belangenbehartiger van de jagers is een strategische keuze. In plaats van emotie op te roepen, creëren we hierdoor ruimte voor de KNJV om als vereniging haar werk te doen. De gemoedsrust is inmiddels weergekeerd en de dialoog weer op gang gekomen.

‘Het mooiste en meest leerzame wat ik heb meegemaakt bij de Jagersvereniging was het hele traject rondom de nieuwe huisstijl en de communicatiestrategie die daar achter weg kwam. En dat dat toen ook gelukt is.’

— Reinier Enzerink, Manager Public Affairs

  • De Nederlandse Jagersvereniging

Hoe kunnen we u helpen?

Total Design gelooft in de kracht van het verschil. Verschillende mensen die samenwerken aan een gedeeld doel. Vanuit verschillende disciplines – technologie, communicatie en branding – helpen wij merken zich verder te ontwikkelen en te groeien.

Maak kennis met ons
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.