Hoogheemraadschap van Rijnland

Een prikkelende corporate story

De hernieuwde toekomstvisie van Hoogheemraadschap van Rijnland is vastgelegd in een heldere communicatiestrategie. Zo kan de waterschap zich focussen op samenwerken met stakeholders en burgers en waken over onze waterveiligheid, iets dat ze al 750 jaar doen.

  • Strategie
  • Corporate story
  • Symposium

Leefbaarheid onder druk

Hoogheemraadschap van Rijnland waakt al meer dan 750 jaar over de waterveiligheid in een van de meest kwetsbare deltagebieden ter wereld en staat voor een uitdagende taak. Van zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting, piekbuien, druk op de openbare ruimte tot de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze uitdagingen vragen om een heldere visie op de toekomst en concreet beleid. Maar dagelijks werken aan de kerntaken, abstracte toekomstscenario’s uitdenken en beleidskeuzes maken voor de toekomst alleen is niet voldoende. Samenwerking met alle stakeholders en burgers is essentieel om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Partijen verbinden op ingewikkelde maatschappelijke problemen

Uit een gezamenlijk geïnitieerd onderzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea (leverancier van drinkwater en beheerder van Nederlands grootste waterwingebied in West-Nederland) ontstond een beeld dat een duurzame leefomgeving in de West-Nederlandse delta om een nauwe samenwerking tussen alle relevante partijen vraagt.

Van prikkelende corporate story naar verbindend symposium

In samenwerking met medewerkers van Rijnland werd een prikkelende corporate story ontwikkeld, die antwoord geeft op de vragen die de ontwikkelingen stelt aan de organisatie. Een brand book en brand video schetsen de contouren van de gewenste transitie.

400 bezoekers symposium

Voortvloeiend uit de veranderende visie is er in samenwerking met Dunea een symposium georganiseerd waar een communicatiestijl voor is ontwikkeld die onder andere tot uiting komt in het manifest. Ook is content en vormgeving ontwikkeld zoals het programmaboekje ’De Groeiende Waarde van Water’, posters voor de kennismarkt en de openingsvideo. Zo’n 400 symposiumbezoekers hebben het succesvolle event bijgewoond.

Succesvol platform

Om verschillende partijen de optie te kunnen geven een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor de Rijnland delta is het platform Value4Water opgericht.

Meer weten over deze case? Neem contact op met Sieds!

Hoe kunnen we u helpen?

Total Design gelooft in de kracht van het verschil. Verschillende mensen die samenwerken aan een gedeeld doel. Vanuit verschillende disciplines – technologie, communicatie en branding – helpen wij merken zich verder te ontwikkelen en te groeien.

Maak kennis met ons
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.