APG

Campagne 'monumentaal geruststellen'

APG is de grootste pensioenuitvoeringsorganisatie in Nederland. De organisatie werkt voor pensioenfondsen en werkgevers in diverse sectoren, waaronder onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. Elke sector heeft zijn eigen specifieke pensioenfonds.

  • Campagne
  • Online video
  • Social

De vraag

Na 100 jaar staat het Nederlandse pensioenstelsel voor een transitie met de goedkeuring van de nieuwe Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer.

Deze verandering zal enkele jaren in beslag nemen. Hoewel deze transitie complex is en bij deelnemers ook voor onrust zorgt, zijn de pensioenfondsen juist de specialisten die je kunt vertrouwen om deze transitie vorm te geven. Hoe gaan we de miljoenen deelnemers geruststellen tijdens deze impactvolle overgang?

APG vroeg om een Hero-concept voor een verhaallijn die het goede van een gezamenlijke pensioenopbouw belicht, iets wat behouden blijft in het nieuwe stelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel, al 100 jaar het beste ter wereld, moet behouden blijven voor de toekomst.

Het concept is bedoeld voor ten minste drie fondsen: ABP, SPW en bpfBOUW, en moet vervolgens worden uitgewerkt in fondsspecifieke Hero-content voor elk van de fondsen. Het primaire doel is het vertrouwen te vergroten in de vernieuwde pensioenregeling, en het vertrouwen in ABP, SPW en bpfBOUW als pensioenfondsen.

Het inzicht

Het Nederlandse pensioenstelsel is onlangs opnieuw uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het is iets waar we met zā€™n allen best trots op mogen zijn. Het is letterlijk en figuurlijk van groot nationaal belang. Het is een icoon van ons nationale erfgoed.

En net als bij andere iconen, zoals de deltawerken, de Domtoren of onze Hollandse meesters, is het nodig dat we het koesteren, behouden en renoveren zodat het van blijvende waarde kan zijn. Als we ons het belang ervan realiseren, begrijpen we ook beter dat het aangepast moet worden aan de tijd om het te kunnen behouden.

Het idee

Het concept legt de grootsheid van het pensioenstelsel vast door in tekst en beeld een relatie te leggen met de Deltawerken, Hollandse meesters, de Domtoren en de koepel van Haarlem. Deze iconen van Nederlands erfgoed worden gekoesterd, beschermd en onderhouden. Net zoals we dat doen met ons pensioenstelsel.

De drie films voor de verschillende fondsen beginnen op dezelfde manier, maar elke film krijgt zijn eigen wending. In een fondsspecifiek vervolg herkennen deelnemers zichzelf. Verschillende mensen gaan uiteindelijk met pensioen, zoals een leraar, bouwvakker of leidinggevende van een woningcorporatie. Deze mensen spelen ook een rol in het eerste iconische deel van de film, waardoor het geheel natuurlijk aanvoelt. De pensioenuitvoerders laten op individueel niveau zien hoe zij hun verantwoordelijkheid en rol zien in de pensioentransitie.

Commercials

  • bpfBOUW
  • SPW
  • ABP

Verdieping campagne ABP

Per leeftijdscategorie ontwikkelden we doelgroepspecifieke video's die linken naar pagina's met uitleg hoe pensioen werkt in hun levensfase.

Hoe kunnen we u helpen?

Total Design gelooft in de kracht van het verschil. Verschillende mensen die samenwerken aan een gedeeld doel. Vanuit verschillende disciplines ā€“ technologie, communicatie en branding ā€“ helpen wij merken zich verder te ontwikkelen en te groeien.

Maak kennis met ons
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.