Alex Kan

Alex Kan Monument

Total Design ontwikkelde een verhalende website met interactieve animaties over het tragische leven van Alex Kan, een joodse jongen die opgroeit in de jaren '30 in Amsterdam.

  • UI / UX Design
  • Research
  • Animation
  • Visual Design
  • Storytelling

Alex F. Kan benaderde Total Design met het verzoek om het levensverhaal van zijn oudere halfbroer, Alex Kan, te bewaren. Alex Kan werd in 1930 in Amsterdam geboren uit joodse ouders en moest zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verbergen voor de Nazi’s. Gelukkig is zijn leven goed gedocumenteerd door documenten die tijdens de oorlog en de daaropvolgende decennia door vrienden en familieleden zijn bewaard. Door gebruik te maken van dit materiaal en het te verweven met de historische context van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, waren we in staat om Alex’ leven te presenteren als een herkenbaar en persoonlijk verhaal van een jonge jongen die opgroeide te midden van escalerende vervolging en geweld.

Kleur in het verleden brengen

Wanneer we nadenken over de Tweede Wereldoorlog, herinnert ons collectieve geheugen zich vaak zwart-wit beelden. Als je echter alleen op dergelijke foto’s vertrouwt, kan dat een gevoel van afstand creëren en het doen lijken alsof deze geschiedenis geen relevantie heeft voor het heden. Om dit tegen te gaan, kozen we bewust voor sterke en betekenisvolle kleuren om het project relevant te maken.

Wit en blauw symboliseren vrede en Joodse identiteit, terwijl zwart staat voor fascisme en WOII. De kleur geel staat voor de discriminatie en vervolging van het Joodse volk. Door het gebruik van overvloeimodi verandert de blauwe kleur in geel wanneer deze over zwart wordt geplaatst, waarmee subtiel wordt gezinspeeld op het verband tussen fascisme en antisemitisme.

Het verhaal leven inblazen

Het verhaal wordt versterkt door scroll-gebaseerde animaties die de reis van Alex illustreren en ondersteunen. Deze animaties benadrukken belangrijke momenten, zoals zijn eerste autorit en de arrestatie en deportatie van zijn moeder. Daarnaast brengen talloze subtiele micro-interacties het verhaal tot leven. Om een meeslepende historische sfeer te creëren, verwerkten we een soundtrack met klassieke muziek gecomponeerd door Joodse artiesten, aangevuld met af en toe geluidseffecten.

De animaties werden gemaakt met After Effects, geëxporteerd als JSON via bodymovin en naadloos geïntegreerd in de website met GSAP3.

Stoffige documenten omzetten in een verhaal

In nauwe samenwerking met Alex F. Kan, hebben we vele uren besteed aan het minutieus uitkammen van overgeleverde brieven, dagboekaantekeningen en foto’s. Ons doel was om de meest relevante en boeiende inhoud te selecteren, die gaandeweg het verhaal vormde. Om historische context te bieden en het verhaal te situeren binnen de achtergrond van het opkomende fascisme in Europa, hebben we de persoonlijke gebeurtenissen uit Alex’ leven verweven met de bredere historische ontwikkelingen.

Naarmate hij ouder werd, ontvouwde het verhaal zich samen met het succes van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) bij verkiezingen, wat uiteindelijk leidde tot de Tweede Wereldoorlog en de Duitse invasie in Nederland. Voor de oorlogsperiode refereerden we aan het boek ‘Ondergang‘ van historicus Jacques Presser.

Om de leesbaarheid te garanderen ondanks de lengte en complexiteit van het verhaal, hebben we de inhoud ingedeeld in vier secties: het verhaal, citaten, historische context en afbeeldingen. Hierdoor kunnen lezers navigeren en onderscheid maken tussen verschillende soorten inhoud.

Ruimtes voor expressie en bewaring

Naast het verhaal zelf bevat de website een blog, een archief voor documenten en een overzicht van alle personen die betrokken zijn bij het verhaal. Deze secties zijn samengesteld door Alex F. Kan, de opdrachtgever. De blog biedt de klant een platform om zijn gedachten over het verhaal van zijn halfbroer te delen, terwijl het archief en de mensenpagina’s als historische database dienen.

Bezoek de website: https://alexkan.nl/nl

Meer weten over deze case? Neem contact op met Martijn!

Martijn Arts