Radboud FTR

Achtergrond

FTR is de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen en staat in toenemende mate in de belangstelling van studenten. Met een positionerend concept dat aansluit bij het campagnethema ‘Je bent nodig’ wil zij graag duiden wat haar rol is en hoe zij van betekenis kan zijn.

Binnen deze faculteit leren studenten reflecteren over wijsgerige en levensbeschouwelijke vraagstukken. De faculteit daagt studenten uit om zich te ontwikkelen tot kritische en geëngageerde academici, die met een bewuste visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in de samenleving kunnen innemen.

Omdat Radboud Universiteit dit jaar 100 jaar bestaat heeft zij reflectie gekozen als centraal uitgangspunt. Reflectie is van betekenis voor de maatschappij om patronen te doorbreken en systemen ten goede te veranderen. Voor vooruitgang en innovatie. FTR past als faculteit reflectie toe in al haar onderzoek.

Idee

In een oude verlaten fabriekshal houden een hoogleraar, een docent en een alumnus in een 3-tal films ons letterlijk een grote spiegel voor. In de spiegel verandert de reflectie in een andere ‘scenery’, prikkelend, ontregelend en disruptief.

Bij het gereflecteerde beeld komt vervolgens een zin. Een uitdagende maatschappelijke actuele vraag van de hoogleraar die de spiegel vasthoudt. Een vraag die aanzet tot denken en de kern raakt van hun colleges.

Kritische denkers zijn hard nodig en de campagne is een oproep hiertoe.

spacer


spacer


spacer


spacer