28 mei 2024

Van Bloedbank tot pionier in datawetenschap

In de dynamische wereld van gezondheidszorg en technologie heeft Sanquin, bij het brede publiek vooral bekend als De Bloedbank, zichzelf opnieuw uitgevonden als een vooruitstrevend data science bedrijf. Deze transformatie, gedreven door de ambities van het bestuur, markeert een significante verschuiving in de strategie en positionering van het merk Sanquin. Het doel? Een proactieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen.

Strategische transformatie

De ontwikkeling van Sanquin markeert een verschuiving waarbij de bloedbank nog steeds centraal staat, maar nu wordt versterkt door geavanceerde data-analyse en biotechnologische innovaties. Dit stelt Sanquin in staat om baanbrekende onderzoeken te doen en nieuwe bloedgerelateerde producten en diensten te ontwikkelen. Deze wetenschappelijke efficiëntieslag zorgt ervoor dat de bloedbank optimaal benut wordt en het bedrijf beter voorbereid is op de toekomst, zonder de essentiële rol van de bloedbank te verwaarlozen. Zo draagt Sanquin bij aan de verbetering van patiëntenzorg en de gezondheidssector als geheel.

Deze beoogde transformatie vormde aanleiding voor Sanquin om samen met Total Design aan de slag te gaan voor het creëren van een nieuwe branding, communicatie en digitale presentatie.

Sanquin’s nieuwe tagline For Life is niet alleen een merkbelofte maar ook een weerspiegeling van de organisatie’s toewijding aan het leven. Het symboliseert de overgang van reactieve zorg (bloedvoorziening) naar een veel proactievere data-gedreven benadering van gezondheid.

De rebranding van Sanquin is een strategische zet die verder gaat dan alleen een visuele make-over. Het omvat een diepgaande herziening van de merkstrategie, het merkverhaal en de merkwaarden, waarbij de nadruk ligt op innovatie, betrouwbaarheid en een toekomstgerichte visie.

De nieuwe visuele identiteit – conceptnaam Flow – werd geïntroduceerd om de transformatie te ondersteunen. Dit ging hand in hand met een interne cultuurverandering, waarbij medewerkers werden aangemoedigd om de nieuwe richting te omarmen en deel te nemen aan de evolutie van Sanquin.

De weg naar verandering was niet zonder uitdagingen. Weerstand tegen verandering, de noodzaak van nieuwe vaardigheden, en de integratie van nieuwe systemen waren enkele van de obstakels die Sanquin moest overwinnen. Dankzij vastberadenheid en strategische planning, heeft Sanquin deze uitdagingen omgezet in kansen voor groei en innovatie.

Een unieke wending

Een opmerkelijke mijlpaal in Sanquin’s reis is de samenwerking met telecombedrijf Odido. Deze samenwerking, die voortkwam uit een onverwachte gelijkenis in huisstijl, resulteerde in een krachtige campagne die de noodzaak van bloeddonatie benadrukte en Sanquin’s missie verder versterkte.

Deze kwestie werd opgelost toen Sanquin creatief en impactvol handelde door de sponsorrechten voor één thuiswedstrijd van FC Utrecht over te nemen van Odido. Hierdoor kon het logo van Sanquin op de shirts van de voetballers worden getoond, wat resulteerde in aanzienlijke publiciteit en de dringende behoefte aan bloed- en plasmadonoren benadrukte. Dit voorbeeld illustreert op een krachtige manier hoe flexibiliteit en creatieve oplossingen kunnen leiden tot buitengewone resultaten.

Lessen van succes

De resultaten van Sanquin’s transformatie zijn veelzeggend: verbeterde operationele efficiëntie, een sterke focus op proactieve gezondheidszorg, en een positieve verschuiving in de publieke perceptie. De organisatie positioneert zich als een leider in de gezondheidszorg, klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Zo benadrukt de ontwikkeling van Sanquin het belang van een sterke merkstrategie, de kracht van samenwerking en de impact van een goed uitgevoerde transformatie. Het is ook een verhaal van innovatie, aanpassingsvermogen en de kracht van een merk dat zich committeert aan zijn missie en waarden.

De 10 tips van TD voor succesvolle transformatie

Iedere organisatie kan waardevolle lessen trekken uit het succesverhaal van Sanquin. Hier zijn een tiental sleutelpunten die kunnen dienen als richtlijnen voor een succesvolle transformatie:

1. Toon leiderschap: Leiderschap speelt een sleutelrol bij elke transformatie. Een stimulerende overtuiging van het topmanagement, zoals door voormalig CEO Tjark Tjin-A-Tsoi bij Sanquin, is cruciaal voor het succesvol doorvoeren van veranderingen.

2. Duidelijke visie en missie: Een heldere visie en missie zijn essentieel. Sanquin’s ‘For Life’ missie geeft richting aan hun transformatie en helpt bij het communiceren van hun doelen naar zowel interne als externe belanghebbenden.

3. Betrek medewerkers bij de verandering: Betrek de organisatie geleidelijk en begin klein met een gemotiveerd veranderteam. Zorg voor tijd, ruimte en mandaat voor het team, en vermijd standaard KPI’s. Motiveer en ondersteun het team tijdens de veranderingen.

4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Wees bereid plannen aan te passen en kansen te grijpen, zoals de samenwerking met Odido. Dit toont Sanquin’s vermogen om flexibel te zijn en unieke kansen te benutten.

5. Innoveer en verbeter continu: Innovatie moet aan de kern van de transformatie staan. Sanquin’s focus op research en preventieve gezondheidszorg is een voorbeeld van hoe organisaties kunnen innoveren om hun diensten te verbeteren.

6. Sterke merkstrategie: Een goed doordachte merkstrategie is van vitaal belang. Sanquin’s nieuwe merkidentiteit en waarden helpen om hun positie in de markt te versterken en hun publieke imago te verbeteren.

7. Onderwijs en ontwikkeling: Investeer in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. De verschuiving naar data science bij Sanquin vereist nieuwe vaardigheden, en door te investeren in medewerkers maakt de organisatie deze overgang succesvol.

8. Data-Beveiliging en ethiek: Met de nadruk op data moet de beveiliging van informatie voorop staan. Sanquin’s verbeterde data security herinnert ons eraan dat organisaties de privacy en veiligheid van hun klanten moeten waarborgen.

9. Digitale transformatie: Zet de klantervaring centraal. Dit betekent niet alleen focussen op kostenbesparing, maar vooral op het verbeteren van de interactie met de klant. Bij Sanquin leidde dit bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van een dashboard dat donors meer inzicht biedt in hun gezondheid.

10. Meetbare resultaten: Focus op het behalen van meetbare resultaten. Sanquin’s verbeterde efficiëntie en positieve publieke perceptie zijn voorbeelden van concrete resultaten die de waarde van hun transformatie aantonen.

Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties hun transformatieprocessen vormgeven en duurzaam succes behalen, net zoals Sanquin dat heeft gedaan.

Auteur: Sieds de Boer, Director Strategic Communications