08 juli 2020

Nieuwe huisstijl voor promotie Utrecht

Per 1 juli heeft Utrecht Marketing een nieuwe huisstijl.

De vernieuwing van de huisstijl uit 2009, die ook door Total Design was ontworpen, was noodzakelijk omdat het speelveld waarin Utrecht Marketing zich bevindt steeds internationaler is geworden. Aan de bureaukeuze is een pitch vooraf gegaan.

De doelstelling van Utrecht Marketing is het stimuleren van economische groei, het verbeteren van het vestigingsklimaat en het versterken van de inhoudelijke waarden van de stad zoals historie, kunst, cultuur, erfgoed, sport en talent.

Daarmee richt de nieuwe huisstijl zich niet alleen op bewoners en bezoekers, maar ook op (internationale) bedrijven en talent. Voor het laatste wordt nauw samengewerkt met Utrecht Region.

Het verhaal
Voor het logo en de huisstijl is teruggegrepen op het schild in het wapen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Het diagonale rode vlak refereert aan het verhaal van Sint-Maarten, die zijn mantel afsnijdt om een bedelaar te helpen die langs de kant van de weg zit. Dit verhaal is onlosmakelijk verbonden met Utrecht en symboliseert twee belangrijke merkwaarden, ‘delen en verbinden’.

Logo en huisstijl
De ‘U’ wordt al veel gebruikt in Utrecht. En aangezien de ‘U’ al een beetje de vorm heeft van een schild, was de link snel gelegd. De gedachte van het ‘delen en verbinden’ is vervolgens consequent doorgevoerd door de hele huisstijl. Er is een aantal eenvoudige principes bedacht, waardoor alle vrijheid ontstaat voor communicatie, maar waardoor alle uitingen wel direct als van Utrecht herkenbaar zijn.

De vrijheid in de huisstijl vonden we belangrijk, omdat Utrecht zich wil profileren als creatieve stad. Dan zou het gek zijn om iedereen in een keurslijf te drukken. Met deze huisstijl willen we talent juist uitdagen.

— Rogier Bisschop, Creative Director