19 september 2019

een visuele identiteit voor een zeer gevoelig onderwerp

Job Cohen: ‘Fascinerend hoe je met zo weinig elementen zoiets krachtigs kunt neerzetten. Het is echt mooi, ik ben zeer onder de indruk’

In de zomer van 2019 presenteerde de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS hun advies over hoe de Nederlandse Spoorwegen (NS) mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet tegemoet kan komen.

De commissie is ingesteld door NS om onafhankelijk advies te geven over hoe het leed van slachtoffers en direct betrokkenen erkend kan worden en hoe zij tegemoetgekomen kunnen worden. De commissie spreekt liever niet van een compensatie maar van een tegemoetkoming die moet worden gezien als een moreel gebaar. Cohen: “Een redelijk geldbedrag dat ook maar iets kan compenseren van het leed dat betrokkenen is aangedaan, valt namelijk niet te noemen.”

We zijn door de commissie benaderd voor advies over reputatie, autoriteit en communicatie. Dit project moest met de grootste zorg worden behandeld en benaderd.

De ontwikkelde visuele identiteit ondersteunt de reputatie en autoriteit van de commissie. Het logo vertegenwoordigt een cirkel.

De website is in de eerste plaats gemaakt voor nabestaanden en familieleden om individuele compensatie aan te vragen en informatie te vinden. Ook dient de website als plek waar de commissie zich kan presenteren.

We zijn vereerd dat we bij dit project betrokken zijn en trots op het resultaat.

Commissietegemoetkomingns.nl