22 juni 2023

Nierstichting kiest voor Total Design

Na een uitgebreide bureauselectie, waaraan vijf bureaus hebben deelgenomen, heeft de Nierstichting voor de ontwikkeling van een overkoepelend merk- en communicatieplatform gekozen voor Total Design. Het creatief concept moet richting geven aan alle marketing en communicatie de komende jaren en moet passen bij de nieuwe koers die is ingezet door de Nierstichting in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten.

Vanwege de sterke toename van het aantal nierpatiënten zetten beide organisaties zich vol in voor de ontwikkeling van een maatschappelijke, impactvolle beweging. Om de urgentie van de problematiek op de kaart te zetten en om samen met partners te zorgen voor noodzakelijke doorbraken voor het voorkomen, behandelen en genezen van nierziekten.

Van een traditionele fondsenwervende organisatie ontwikkelt de Nierstichting zich meer en meer tot een sociale onderneming. Door nationaal en internationaal, samen met overheden, onderzoeksinstituten, commerciële partijen en investeerders, versneld energie en kapitaal vrij te maken voor onderzoek en voor nieuwe technologieën en oplossingen. Denk aan de draagbare kunstnier, in laboratoria ontwikkelde mini-niertjes en aan geneesmiddelen die het leven van nierpatiënten drastisch gaan verbeteren. Met als grote doel in 2040 alle nierziekten de wereld uit.

De communicatie omgeving van de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging van Nierpatiënten is breed en divers. De komende maanden zullen worden gebruikt om in werksessies met alle communicatieverantwoordelijken diverse conceptrichtingen te verkennen. Niet alleen het overkoepelende idee moet goed zijn, maar het moet ook goed door vertaald kunnen worden naar verschillende thema’s, programma’s en proposities. Na de zomer zullen de eerste communicatie uitingen zichtbaar zijn.

Tom Oostrom (Directeur Nierstichting) – ‘In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dat is één op de 10 mensen en de meesten weten dat niet. Op het moment dat je het merkt is het vaak te laat en ben je patiënt. Mensen met chronische nierschade lopen een veel groter risico op vroegtijdig overlijden en op hart- en vaatziekten. In 2040 is nierschade wereldwijd doodsoorzaak nummer 5. Dat wil je niet. Als we nu niet met elkaar in actie komen zullen nierziekten in de toekomst een enorme impact hebben, persoonlijk en maatschappelijk.’

Hugo van den Bos (Strategy Director Total Design) – ‘We waren niet alleen ontsteld door de cijfers, maar vooral ook verontwaardigd toen we begrepen dat oplossingen binnen bereik zijn. Sterker nog, met de juiste prioriteiten en voldoende investeringen kan in de nabije toekomst het leven van veel patiënten veel draagbaarder worden. Die toekomst kan naar voren worden gehaald. Elke euro die nu door de Nierstichting via fondsenwerving wordt opgehaald wordt verveelvoudigd door samen met investeerders, onderzoeksinstituten en andere partijen joint ventures en allianties op te zetten. Op deze wijze is afgelopen jaar alleen al 60 miljoen aan kapitaal vrijgemaakt voor gerichte innovaties en doorbraken. Om deze beweging te laten groeien moet er worden geaccelereerd, op alle vlakken, mentaal, sociaal en commercieel. En het mooie is, het is mogelijk’.