02 november 2023

“De Bibliotheek” kiest Total Design voor de landelijke campagne

Het netwerk van Openbare Bibliotheken heeft Total Design gekozen als bureau voor de landelijke campagne die vanaf 2024 wordt uitgerold.

Total Design gaat werken aan een publiekscampagne voor de 133 openbare bibliotheekorganisaties in Nederland. Zij doen dit samen met een voor deze campagne samengestelde werkgroep vanuit het netwerk van bibliotheken. De campagne richt zich op het veranderen van de associatie die er bij het publiek leeft over de bibliotheek. Want bibliotheken doen zoveel meer dan boeken uitlenen en leesbevordering. Het is belangrijk om dit brede aanbod van de bibliotheken aan iedereen bekend te maken.

Het netwerk van openbare bibliotheken in ons land staat voor leren, vragen, ontmoeten, doen en natuurlijk lezen. Als netwerk hebben we een gezamenlijke droom: van 4 miljoen bibliotheekleden naar 8 miljoen verbonden gebruikers. We hebben de ambitie om in de levens van álle Nederlanders iets te betekenen. Dit is een belangrijke stap in het verwezenlijken van die ambitie.

— Directeur VOB, Klaas Gravesteijn

Head of Campaigns bij Total Design Milo van der Meij: “De bibliotheek is meer dan lezen alleen, en vervult een bredere maatschappelijke functie. Dat heeft Koning Willem-Alexander in de troonrede onlangs ook nog eens benadrukt. We zijn enorm blij dat wij hier nu een publiekscampagne voor mogen ontwikkelen en het imago in overeenstemming kunnen brengen met de identiteit.”